Co je to kalibrace

Jak jsme řekli v předchozím článku O driftování ovladačů, pro pohyb ve hře se používají analogové páčky (neboli joysticky). Aby správně fungovaly, je potřeba,  aby byly správně zkalibrované.

 

A co je to vlastně ta kalibrace?

Kalibrace je velmi zjednodušeně nastavení analogové páčky tak, že určíme, kde má mít střed své osy, aby mohla správně a přesně reagovat na naše pokyny ve hře.

 

Bez detailní znalosti problematiky nemůže běžný uživatel kalibraci provést svépomocí.

Ukážeme na obrázcích z aplikace, která ukazuje stav páček u ovladače kdy jsou „rozhozené“ v porovnání s tím, když jsou už zkalibrované.

 Obr.1: Nezkalibrovaný ovladač

obrazek bez kalibrace cerveny

 

 Obr.2: Správně zkalibrovaný ovladač

obrazek s kalibraci zeleny

 

Pokud je ovladač správně zkalibrovaný, tak body na obrázku se musí nacházet ve středu osy a čísla u každé z os (axis) 0,1,2,3 musí ukazovat 0.  Tak to na prvním obrázku není, osy nejsou v 0, ovladač není zkalibrovaný správně nebo vůbec.

Druhý obrázek ukazuje správně zkalibrovaný ovladač. Bod se nacházejí přesně ve středu osy. Osy - Axis 0,1,2 a 3 ukazují správně všude 0.

 

Teď ukážeme na reálnem příkladu, jaký je rozdíl v hraní, kdy páčka je a není zkalibrována.

Měli jsme ovladač, kde na základní desce byla vadná levá i pravá analogová páčka.  Na levé straně jsme vyměnili celou analogovou páčku a odborně zkalibrovali. U pravé páčky jsme pouze vyměnili odporovou dráhu na stranách páčky, ale bez kalibrace. Pokud jde o kalibraci, je jednoduší vyměnit odporovou dráhu než celou analogovou páčku.

20220922_104053 adjusted

 

‘‘Opraveným‘‘ ovladačem jsme zkusili hrát hru Call of Duty, akční hry jsou na kalibraci citlivé nejvíce. Ve video ukázce se v dolním rohu nachází záznam ovládání ovladače během hry. Když se obrázek páčky zbarví černě, s páčkou se v ten moment  hýbe a podle toho má reagovat i hra. Když je ovladač bílý, nehýbeme s ním a obraz by měl zůstat statický také.

Na videu je ale vidět, že pravá páčka nefunguje správně, nejsou zkalibrovány její osy Axis2 a Axis3 (čísla u os se pořád mění) a obraz hry jde sám od sebe do leva a dolů, i když je ovladač v klidové poloze.

Naopak u levé, když se s ní nehýbe, zůstávají čísla na 0, tak, jak to má být.

 

Video 1: Ukázka hry s nezkalibrovanou analogovou páčkou

 

 

Pro shrnutí : bod osy se má pohybovat pouze tehdy, když pohybujeme s páčkou. Když páčku pustíme, bod se má vždy vrátit přesně do středu osy. Osy Axis0, Axis1, Axis2, Axis3 mají v klidu ukazovat nulu. Když je toto dodrženo, hra reaguje správně a obraz se nehýbe kdy nemá.

 

Správnou reakci v našem případě vykazovala pouze zkalibrovaná levá páčka. Z tohoto důvodu pouhá výměna páček bez jejich kalibrace není kompletní oprava.

 

Na závěr je nutno zmínit, že ne vždy se problém s nezkalibrovanou páčkou projeví, záleží na citlivosti konkrétní hry.

 
 
Zpět do obchodu