Co je to kalibrace

Jak jsme řekli v předchozím článku O driftování ovladačů, pro pohyb ve hře se používají analogové páčky (neboli joysticky). Aby správně fungovaly, je potřeba, aby byly správně zkalibrované.

 

A co je to vlastně ta kalibrace?

Kalibrace u ovladačů herních konzolí znamená nastavení středu osy u analogové páčky tak, aby páčka správně a přesně reagovala na naše pokyny ve hře.

 

Kalibrace je při opravě klíčovým krokem, bez kterého se nedá zaručit, že ovladač bude zase dlouhodobě fungovat, i když dočasně se může zdát, že páčka reaguje správně.

 

Bez detailní znalosti problematiky nemůže běžný uživatel kalibraci provést svépomocí.

 

Na následujících obrázcích se podíváme do aplikace, která ukazuje reálný ovladač s páčkami ve stavu, kdy jsou „rozhozené“, v porovnání s tím, když prošli kalibrací.

 

Obr.1: Nezkalibrovaný ovladač

Pokud je ovladač správně zkalibrovaný, tak černé body v kruzích se musí nacházet ve středu osy a čísla u každé z os (axis) 0,1,2,3 musí ukazovat 0.  Tak to na tomto obrázku není, body nejsou přesně uprostřed kruhu, osy nejsou na 0 (vyznačeno červeně), ovladač není zkalibrovaný správně nebo vůbec.

Nezkalibrovaný ovladač - ukázka diagnostiky

 

 Obr.2: Správně zkalibrovaný ovladač

Druhý obrázek ukazuje správně zkalibrovaný ovladač. Body v kruzích se nacházejí přesně ve středu osy. Osy - Axis 0,1,2, 3 ukazují správně všude 0 (vyznačeno zeleně). Páčky budou přesně reagovat na pokyny ve hře.

obrazek s kalibraci zeleny

 

 

Ukážeme na reálném ovladači, jaký je rozdíl v hraní hry, kdy páčka je a není zkalibrována.

Na fotce níže je základní deska ovladače, kde byla vadná levá i pravá analogová páčka.  Na levé straně jsme vyměnili celou analogovou páčku a odborně zkalibrovali. U pravé páčky jsme pouze vyměnili odporovou dráhu na stranách páčky, ale bez kalibrace. Pokud jde o kalibraci, je složitější vyměnit celou analogovou páčku, než pouze odporovou dráhu.

20220922_104053 adjusted

 

‘‘Opraveným‘‘ ovladačem jsme zkusili hrát hru Call of Duty, akční hry jsou na kalibraci citlivé nejvíce. Ve video ukázce se v levém dolním rohu nachází záznam ovládání ovladače během hry. Když se obrázek páčky zbarví černě, s páčkou se v ten moment hýbe a podle toho má reagovat i hra. Když je ovladač bílý, nehýbeme s ním a obraz by měl zůstat statický také.

Video 1: Ukázka hry s nezkalibrovanou analogovou páčkou

 

Na videu je ale vidět, že pravá páčka nefunguje správně, obraz hry jde sám od sebe do leva a dolů, i když je ovladač v klidové poloze (má bílou barvu). Nejsou zkalibrovány její osy Axis2 a Axis3 (čísla u os se pořád mění).

Naopak u levé páčky - zkalibrované, zůstávají čísla na 0 (Axis 0,1), když se s ní nehýbe - tak, jak to má být.

 

Pro shrnutí : bod osy se má pohybovat pouze tehdy, když s páčkou pohybujeme i my. Když páčku pustíme, bod se má vždy vrátit přesně do středu osy. Osy Axis0, Axis1, Axis2, Axis3 mají v klidu ukazovat nulu. Když je toto dodrženo, hra reaguje správně a obraz se nehýbe, kdy nemá.

 

Správnou reakci v našem případě vykazovala pouze zkalibrovaná levá páčka. Z tohoto důvodu pouhá výměna páček bez jejich kalibrace není kompletní oprava.

 

Na závěr je nutno zmínit, že to, jak výrazně se problém s nezkalibrovanou páčkou projeví, záleží na citlivosti konkrétní hry. Každý uživatel může mít tedy jinou zkušenost s problematickou reakcí páčky, její četností a rozsahem.

 
 
Zpět do obchodu